سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/7/28
1:42 عصر

جدائی

بدست رسا در دسته

هرگز از برگ نپرسید کسی؛

لیک من می دانم

که جدایی چه هراسی دارد!

جدایی

89/7/28
1:16 عصر

اشک

بدست رسا در دسته

دیشب مردی برای برگ‏هایی که نریخت گریه کردبرگ1